tourism in malaga - general information on malaga city

  • TODAY
  • 9º / 15º
  • WE
  • 7º / 16º
  • THU
  • 9º / 15º

3 star hotels

hotel atarazanas malaga boutique
hotel atarazanas malaga boutique

Hotel Atarazanas Málaga Boutique

 • Address: Calle Atarazanas, 19. 29005 Málaga
 • Telephone(s): 952121910
hotel campanile malaga
hotel campanile malaga

Hotel Campanile Málaga

 • Address: Avenida Velazquez, 212. 29004 Málaga
 • Telephone(s): 952173757
hotel castilla guerrero
hotel castilla guerrero

Hotel Castilla Guerrero

 • Address: Calle Córdoba, 7.. 29001 Málaga
 • Telephone(s): 952218635
hotel casual malaga del mar
hotel casual malaga del mar

Hotel Casual Málaga del Mar

 • Address: Avenida de la Aurora, 9.. 29002 Málaga
 • Telephone(s): 952007888 / 610569434
hotel del pintor
hotel del pintor

Hotel del Pintor

 • Address: Calle Álamos, 27. 29012 Málaga
 • Telephone(s): 952060980
hotel don curro
hotel don curro

Hotel Don Curro

 • Address: Calle Sancha de Lara, 9. 29015 Málaga
 • Telephone(s): 952227200
hotel don paco
hotel don paco

Hotel Don Paco

 • Address: Calle Salitre, 53. 29002 Málaga
 • Telephone(s): 952319008
hotel exe astoria
hotel exe astoria

Hotel Exe Astoria

 • Address: Avenida Comandante Benítez, 5. 29001 Málaga
 • Telephone(s): 951014300 / 951014301
hotel exe malaga museos
hotel exe malaga museos

Hotel Exe Málaga Museos

 • Address: Calle compañía, 29.. 29008 Málaga
 • Telephone(s): 952210844 / 952221113
hotel holiday inn express malaga airport
hotel holiday inn express malaga airport

Hotel Holiday Inn Express Málaga Airport

 • Address: Avenida Velazquez, 294. 29004 Málaga
 • Telephone(s): 952248500
×
×
×
×
×